Kancelária účtovných služieb s.r.o.
Úvod Ponuka služieb Etický kódex Cenník Na stiahnutie KontaktÚvod

Účtovníctvo je veľmi dôležitou stránkou fungovania spoločnosti. Je veľmi dôležité zabezpečiť si spoľahlivé a diskrétne vedenie účtovnej agendy.

Outsourcing účtovných a ekonomických služieb je výhodou nielen malých podnikateľov, ale je veľmi výhodný pre malé a stredné firmy.

Outsorcingom týchto služieb:

-
Odstránite mzdové náklady na administratívnych zamestnancov
- Náklady na vzdelávanie zamestnancov
- Náklady na spotrebný materiál, náklady na odbornú literatúru
- Náklady na hardwerové a softwérové vybavenie firmy
- Náklady na účtovné a ekonomické poradenstvo
- Odstránite riziko spojené s vedením účtovníctva – účtovné poistenie
  zodpovednosti za škodu


Podnikanie a celý komplex činností s nim spojené je postavené na základe existencie vzťahov medzi podnikateľom a zákazníkmi, odberateľmi a dodávateľmi, zamestnancami navzájom, a spoločnosťou celou ako takou.

Dovoľte mi budovať tieto vzťahy, udržiavať ich a rozvíjať.

S úctou

Ing. Lenka Ordzovenská
Kancelária účtovných služieb s.r.o. Poprad

 
www.ucto-pp.sk
  created by © PWD s.r.o. - Grafické štúdio